Príjemné nakupovanie Vám praje Vaša online lekáreň Pillbox.sk

Antigénový rýchlotest koronavirus Rapid Antigen SARS CoV-2 10ks

Kód: 113
Neohodnotené
€120
Momentálne nedostupné

Detailné informácie

Podrobný popis

Testy nie je možné reklamovať ani vrátiť !!

Diagnostický Výterový Rýchlotest Rapid Antigen SARS-CoV-19 10 ks

Konkrétny výrobca sa môže zmeniť podľa dostupnosti.(ROCHE, ABBOTT, BIOSENSOR všetko certifikované v EU)

Rýchlotesty smú používať len príslušní odborníci a je určený na použitie ako pomôcka pri diagnostikovaní infekcie vírusom SARS-CoV-2. Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠUKL) vydal v súvislosti s použitím rýchlotestov odporúčania, ktoré odporúčame dodržiavať.
Pokiaľ testovanie a vyhodnocovanie výsledku nie je robené zdravotníckym pracovníkom môže dôjsť k nesprávnemu prevedeniu testu a jeho výsledok tak môže byť falošne negatívny. Prosíme, aby ste testy zakupovali len v prípade, že ste zdravotnícky pracovník alebo vám daný test bude vykonávať takáto osoba.

Originálne balenie rýchlotestu Panbio Rapid Antigen Covid-19 obsahuje 25 ks testov. Možnosť zakúpiť 10 ks testov, ktorý bude obsahovať všetké potrebné časti na otestovanie s návodom v pvc balení (jedná sa o rozbalenie 25 ks-ového balenia, aby sme Vám umožnili zakúpiť menšie množstvo testov)

Popis:

Koronavírusové ochorenie (COVID-19) je infekčné ochorenie spôsobené novoobjaveným koronavírusom skupiny 2 (SARS-CoV-2) spôsobujúcim ťažký akútny respiračný syndróm1. SARS-CoV-2 patrí medzi ß-koronavírusy, čo sú obalené vírus s nesegmentovanou pozitívne orientovanou RNA2. Šíri sa prenosom z človeka na človeka kvapôčkovou nákazou alebo priamym kontaktom.

Odhadovaná priemerná inkubačná doba infekcie je 6,4 dňa a jej základné reprodukčné číslo sa pohybuje od 2,24 do 3,58. U pacientov so zápalom pľúc spôsobeným vírusom SARS-CoV-2 bola najčastejším príznakom horúčka, následne kašeľ3. Hlavné testy používané na diagnostiku ochorenia COVID-19 in vitro využívajú polymerázovú reťazovú reakciu s reverznou transkriptázou v reálnom čase (RT-PCR), ktorá trvá niekoľko hodín4.

Aby sa zdravotníckym pracovníkom umožnilo diagnostikovať pacientov a brániť ďalšiemu šíreniu vírusu je nevyhnutné mať v zdravotníckom zariadení k dispozícii nákladovo úsporný a rýchly diagnostický test5. Rozhodujúcu úlohu v boji proti ochoreniu COVID-196 budú hrať testy na prítomnosť antigénov.

Princíp testu:

Súprava na rýchlotest na Ag COVID-19 Panbio™ (Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device) obsahuje membránový prúžok s vopred nanesenou imobilizovanou protilátkou proti SARS-CoV-2 na testovacej čiare a myšacou monoklonálnou protilátkou proti kuraciemu IgY na kontrolnej čiare. Po membráne sa smerom nahor chromatograficky pohybujú dva typy konjugátov (zlatý konjugát ľudského IgG špecifického pre Ag SARS-CoV-2 a zlatý konjugát kuracieho IgY) a reagujú s protilátkou proti SARS-CoV-2 a vopred nanesenou myšacou monoklonálnou protilátkou proti kuraciemu IgY.

Pri pozitívnom výsledku vytvoria zlatý konjugát ľudského IgG špecifického pre Ag SARS-CoV-2 a protilátka proti SARS-CoV-2 vo výsledkovom okienku viditeľnú čiarku. Pred nanesením pacientskej vzorky nie je v odčítacom okienku viditeľná ani testovacia ani kontrolná čiarka. Na preukázanie platnosti testu musí byť viditeľná aj kontrolná čiarka.

Účel použitia:

Súprava na rýchlotest na COVID-19 Ag Panbio™ je rýchly diagnostický test in vitro na kvalitatívne zisťovanie antigénu (Ag) SARS-CoV-2 vo vzorkách výterov z nosohltanu odobratých od osôb, ktoré spĺňajú klinické resp. epidemiologické kritériá na ochorenie COVID-19. Rýchlotest na COVID-19 Ag Panbio™ smú používať len príslušní odborníci a je určený na použitie ako pomôcka pri diagnostikovaní infekcie vírusom SARS-CoV-2.

Tento produkt možno používať v každom laboratórnom aj nelaboratórnom prostredí spĺňajúcom požiadavky uvedené v návode na použitie a vo vnútroštátnych predpisoch. Test poskytuje predbežné výsledky. Negatívne výsledky nevylučujú infekciu vírusom SARS-CoV-2 a nemožno ich použiť ako jediný základ pre rozhodnutie o liečbe alebo inom manažovaní pacienta.

Negatívne výsledky je potrebné vyhodnocovať spoločne s klinickými príznakmi, anamnézou pacienta a epidemiologickými informáciami. Tento test nie je určený na použitie ako skríningový test na SARS-CoV-2 pri darcoch krvi.

Súčasti dodávky Originálneho 25 ks balenia

25 testovacích súprav s vysušovadlom v samostatných fóliových vrecúškach

tlmivý roztok (1 x 9 ml/fľaštička)

25 extrakčných skúmaviek

25 uzáverov na extrakčné skúmavky

1 výter s pozitívnou kontrolnou vzorkou

1 výter s negatívnou kontrolnou vzorkou

25 sterilných výterových tampónov na odber vzoriek z nosohltanu

1 stojan na skúmavky

1 stručný referenčný návod (nazofaryngeálny test)

1 návod na použitie

Príbalový leták a návod na použitie

Balenie ktoré si zakúpite obsahuje:

10 testovacia súprava s vysušovadlom v samostatnom fóliovom vrecku

10 extrakčnú skúmavku s tlmivým roztokom

10 sterilný výterový tampón na odber vzoriek z nosohltanu

1 návod na použitie

Potrebné materiály, ktoré nie sú súčasťou dodávky:

sobné ochranné prostriedky, časovač, nádoba na nebezpečný biologický odpad

Skladovanie a stálosť:

1. Testovaciu súpravu je potrebné skladovať pri teplote 2 – 30 °C. Súpravu ani jej súčasti nezmrazujte. Poznámka: Pri skladovaní v chladničke je potrebné nechať nechať 30 minút pred vykonaním testu všetky súčasti testovacej súpravy voľne ohriať na teplotu miestnosti (15 – 30 °C). Počas ohrievania sa na teplotu miestnosti vrecúško s testovacou súpravou neotvárajte.

2. Fľaštička s tlmivým roztokom sa môže pred každým testom otvoriť a znovu uzavrieť. Uzáver fľaštičky s tlmivým roztokom musí byť medzi použitiami tesne uzavretý. Pri skladovaní pri teplote 2 – 30 °C je tlmivý roztok stály do dátumu exspirácie.

3. Test vykonajte okamžite po vybratí testovacej súpravy z fóliového vrecúška.

4. Po dátume exspirácie testovaciu súpravu nepoužívajte.

5. Doba skladovateľnosti testovacej súpravy je uvedená na vonkajšom obale.

6. V prípade poškodenia obalu alebo zvaru vrecúška testovaciu súpravu nepoužívajte.

7. Pacientske vzorky (výtery) treba otestovať ihneď po odbere. Ak okamžité testovanie nie je možné, výterový tampón so vzorkou možno pred testovaním uchovávať v extrakčnej skúmavke naplnenej extrakčným tlmivým roztokom (300 µl) pri teplote miestnosti (15 – 30 °C) najviac dve hodiny

Upozornenia:

1. Test je určený len na diagnostické použitie in vitro. Testovaciu súpravu ani jej zložky opakovane nepoužívajte.

2. V záujme dosiahnutia presných výsledkov musí vyškolený zdravotnícky pracovník prísne dodržiavať tieto pokyny. Všetci používatelia sa musia pred použitím súpravy oboznámiť s týmito pokynmi.

3. Pri manipulácii so vzorkami nejedzte ani nefajčite.

4. Pri manipulácii so vzorkami noste ochranné rukavice a následne si dôkladne umyte ruky.

5. Zabráňte rozliatiu tlmivého roztoku so vzorkou, alebo vzniku ich aerosólu.

6. Rozliatu kvapalinu dôkladne odstráňte pomocou vhodného dezinfekčného prostriedku.

7. V súlade s vnútroštátnymi predpismi všetky vzorky, reakčné súpravy a potenciálne kontaminované materiály (t. j. výterový tampón, extrakčnú skúmavku, testovaciu súpravu) dekontaminujte a zlikvidujte v nádobe na biologický nebezpečný odpad tak, ako keby išlo o infekčný odpad.

8. Jednotlivé vzorky navzájom nespájajte a ani ich nezamieňajte.

9. Nezmiešavajte reagencie z rôznych šarží, ani reagencie určené pre iné produkty.

10. Testovaciu súpravu neskladujte na priamom slnečnom svetle.

11. V záujme zabránenia kontaminácii sa pri otváraní vrecúška s výterovým tampónom nedotýkajte jeho hornej časti.

12. Sterilné výterové tampóny v balení sa majú používať iba na odber vzoriek z nosohltanu.

13. Na zabránenie krížovej kontaminácii nepoužívajte sterilné výterové tampóny na opakovaný odber vzoriek.

14. Odobratú vzorku rieďte výlučne dodaným extrakčný tlmivým roztokom.

15. Tlmivý roztok obsahuje ako konzervačnú látku <0,1% azidu sodného, ktorý môže byť pri požití toxický. Pri vylievaní tohto roztoku do výlevky ho spláchnite veľkým množstvom vody.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: