Príjemné nakupovanie Vám praje Vaša online lekáreň Pillbox.sk

Koronavirus - certifikovaný rýchlotest na protilátky IgM/IgG COVID-19 z krvi 1ks

Kód: 556
Neohodnotené
€6,90
Momentálne nedostupné

Detailné informácie

Podrobný popis

Certifikovaný rýchlotest slúži na zistenie prítomnosti protilátok IgM/IgG na COVID-19 (koronavírusu) v tele. Zisťovať ho môžete z krvi, plazmy alebo séra.

Rýchly test na kvalitatívnu detekciu protilátok (IgG a IgM) proti SARS-CoV-2 v celej krvi, sére alebo plazme. Iba na profesionálne diagnostické použitie in vitro.

Pri týchto testoch sa stanovujú protilátky proti vírusu, ktoré vytvára imunitný systém organizmu v rámci obrannej reakcie na prítomnosť vírusu (alebo jeho antigénov) v tele. Spustenie obrany organizmu trvá istý čas, preto protilátky (najskôr IgM, neskôr IgG) je možné stanoviť až po niekoľkých dňoch od prvých príznakov ochorenia. Vzorka sa odoberá najčastejšie z krvi pacienta a výsledok je známy do niekoľkých minút.

Komponenty skúšobnej sady:

Testovacia kazeta
jednorazová kapilára
riediaci roztok + kapilára
jednorazová lanceta pre odber kapilárnej krvi z prsta
alkoholový tampón
návod na použitie

Preventívne opatrenia:

Len na profesionálne diagnostické použitie in vitro.
Súpravu nepoužívajte po dátume expirácie.
Nejedzte, nepite a nefajčite v oblasti, kde sa manipuluje so vzorkami.
Zaobchádzajte so všetkými vzorkami, ako keby obsahovali infekčné látky.
Počas testovania dodržujte stanovené preventívne opatrenia proti mikrobiologickým rizikám.
Pre správne likvidovanie vzoriek postupujte podľa štandardných postupov.
Pri testovaní vzoriek noste ochranný odev, ako sú jednorázové plášte, ochranné rukavice a ochrana očí. Všetky ochranné pomôcky nájdete TU.
Použitý test by ste mali zlikvidovať v súlade s predpismi.
Skladovanie:
Originálne balenie by sa malo uskladňovať pri teplote 4-30 °C.
Rýchlotest je stabilný do dátumu expirácie vytlačenom na obale.
Nezamrazujte.
Nepoužívajte po dátume expirácie, najmä pri teplote 30 °C alebo v nadmerne vlhkých podmienkach.
Najlepšie je rýchlotest použiť ihneď po otvorení.
Odber a príprava vzoriek:
Rýchlotest na testovanie IgG/IgM 2019-nCov je určený na použitie iba so vzorkami ľudskej krvi, séra alebo plazmy.
Sérum alebo plazma by sa mali oddeliť čo najkôr, aby sa zabránilo hemolýze.


Vykonajte test ihneď po odbere vzorky. Nenechávajte vzorky pri izbovej teplote dlhší čas. Vzorky séra a plazmy sa môžu uchovávať pri teplote 2-8 °C až 3 dni. Pri dlhodobom skadovaní by sa mali vzorky séra alebo plazmy uchovávať pri teplote do – 20°C. Ak sa má test uskutočniť do 2 dní po odbere, celá krv odobratá venepunkciou by sa mala uchovávať pri teplote 2-8 °C. Nezmrazujte vzorky celej krvi. Celá krv získaná z prsta by sa mala otestovať okamžite.
Na uchovanie celej krvi by sa mali používať nádoby obsahujúce antikoagulanciu, ako je ADTE, citrát alebo heparín.
Pred testovaním by mali byť vzorky v izbovej teplote. Zmrazené vzorky musia byť pred testovaním úplne rozmrazené a dobre premiešané. Zabráňte opakovanému zmrazovaniu a rozmrazovaniu vzoriek.
Ak majú byť vzorky odoslané, zbaľte ich v súlade so všetkými príslušnými predpismi pre prepravu etiologických látok.
Iterické, lipemické, hermolyzované, tepelné ošetrené a kontaminované séra môžu spôsobiť chybné výsledky.
Návod na použitie:
Pred testovaním by mal rýchlotest dosiahnúť izbovú teplotu (15-30°C).


Vyberte testovaciu sadu zo zapečateného obalu a použitie čo najskôr.
Umiestnite vzorky na čistý a rovný povrch.
Pre vzorky séra a plazmy:
Pomocou dodanej jednorázovej pipety natiahnite vzorku až po rysku a preneste do jamky na vzorku testovacieho zriadenia. Pridajte 1 kvapku pufra a spustite časovač.
Pre vzorky celej krvy (odber z prsta):
Pomocou dodanej jednorázovej pipety preneste 1 kvapku celej krvi do jamky na vzorku testovacieho zariadenia. Pridajte 1 kvapku pufa a spustite časovač.
Interpretácia výsledkov:
IgG pozitívne: zobrazí sa farebná čiara v oblasti kontrolnej čiary (C). Farebná čiara sa objavuje v oblasti testovacej čiary IgG. Výsledok je pozitívny na protilátky 2019-nCov-IgG.

IgM pozitívne: zobrazí sa farebná čiara v oblasti kontrolnej čiary (C) . Farebná čiara sa objavuje v oblasti testovacej čiary IgM. Výsledok je pozitívny na protilátky 2019-nCOV-IgG a svedčí o primárnej infekcií.

IgG a LgM pozitívne: v oblasti kontrolnej čiary (C) sa objaví farebná čiara a v oblastiach testovacej čiary IgG a IgM by sa mali objaviť dvojfarebné čiary. Intenzita farby čiary sa nemusí zhodovať. Výsledok je pozitívny na protilátky 2019-nCOV-IgG.

Negatívny: Zobrazí sa farebná čiara v oblasti kontrolenj čiary (C). V oblasti testovacej čiary IgG alebo IgM sa neozbrazuje žiadna čiara

Neplatný: v riadku C sa nezobrazí žiadna čiara. Nedostatočný objem pufra alebo nesprávne postupy su najpravdepodobnejším dôvodom zlyhania kontrolnej čiary. Skontrolujte postup a zopakujte ho s novým testom.

Výsledky odčítavajte max po 7-15 min.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: